Różowy Marsz Nordikowy

Różowy Marsz Nordikowy był doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na ważną rolę profilaktyki w dbaniu o zdrowie kobiet.

Różowy Marsz Nordikowy był doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na ważną rolę profilaktyki w dbaniu o zdrowie kobiet ????.
Panie miały możliwość wysłuchania prelekcja dotyczącej raka piersi oraz samobadania z wykorzystaniem specjalnych modeli, udostępnionych nam przez NZOZ Lekarz Dariusz Chmiel, za które raz jeszcze dziękujemy.