Spotkanie naukowe o wczesnośredniowiecznej Trójcy - Zawichoście

W zawichojskiej strażnicy odbyło się spotkanie naukowe, którego tematem były ostatnie unikatowe odkrycia na terenie wczesnośredniowiecznej Trójcy - Zawichostu

W zawichojskiej strażnicy odbyło się spotkanie naukowe, którego tematem były ostatnie unikatowe odkrycia na terenie wczesnośredniowiecznej Trójcy - Zawichostu. Prelekcje wygłosili dr hab. Marek Florek - pracownik naukowy Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, pracownik WUOZ w Kielcach, Delegatury w Sandomierzu oraz Wojciech Rudziejewski - Rudziewicz, prezes Stowarzyszenia "SZANSA", w strukturach którego działa Nadwiślańska Grupa Poszukiwawcza. Głos zabrała także Burmistrz Zawichostu - Katarzyna Kondziołka. Dziękujemy naszym gościom oraz słuchaczom za wspólnie spędzony czas.

tekst i foto - MGOK