Koniec prac archeologicznych w Trójcy - Zawichoście

Marzenia się spełniają. Kilka dni temu zakończyły się prace archeologiczne prowadzone przez dr hab. Marka Florka w Trójcy - Zawichoście

Marzenia się spełniają. Kilka dni temu zakończyły się prace archeologiczne prowadzone przez dr hab. Marka Florka w Trójcy - Zawichoście. Oprócz studentów archeologii z UMCS w Lublinie, w badaniach również wzięli udział eksploratorzy z Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej oraz Stowarzyszenie Wspólne Dziedzictwo. To kolejny krok wspólnego przedsięwzięcia mający na celu wyjaśnienia tego, co działo się przed wiekami na terenie Trójcy. Wyniki prac archeologicznych są bardzo owocne. O ich wynikach poinformujemy Państwa, gdy zostaną one opracowane przez archeologów. Odkrywanie białych plam historii robi się coraz bardziej ekscytujące....

fot. Grzegorz Zebrzowski oraz SZANSA