Poszukiwania zabytków w Trójcy

Trwające 2 lata poszukiwania zabytków i prowadzone równolegle prace archeologiczne coraz bardziej umożliwiają poznawanie historii Trójcy - dawnej osady wczesnośredniowiecznej

Trwające 2 lata poszukiwania zabytków i prowadzone równolegle prace archeologiczne coraz bardziej umożliwiają poznawanie historii Trójcy - dawnej osady wczesnośredniowiecznej. Rola, jaką pełniła ta miejscowość w państwie pierwszych Piastów, do niedawna nie była znana historykom i na próżno było szukać informacji na ten temat w naukowych opracowaniach. Do tej pory snuto tylko hipotezy o znaczeniu tego miejsca. Możemy nieskromnie powiedzieć, że osiągnięte podczas poszukiwań, razem z kolegami ze Stowarzyszenie Wspólne Dziedzictwo, wyniki, bardzo przyczyniają się do odkrywania „białych plam historii” nadwiślańskiego grodu. Jest to zasługa określenia lokalizacji wczesnośredniowiecznego emporium handlowego, nadwiślańskiej przeprawy, czy też wielce prawdopodobnego, umiejscowienia legendarnej Bitwy pod Zawichostem. Dotychczasowe odkrycia wskazują, że Trójca, położona na skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Ruś z Europą Zachodnią i Bałtyk z wybrzeżem Adriatyku, była ważnym miejscem dla kształtującej się państwowości polskiej. Tegoroczne wyniki badań archeologicznych pozwoliły ustalić zasięg i wielkość osady wczesnośredniowiecznej w Trójcy. Według dra hab. Marka Florka z UMCS w Lublinie w XI-XII wieku zajmowała ona powierzchnię co najmniej 20 hektarów, więcej niż np. w XIV wieku miasto Sandomierz (w obrębie murów obronnych wraz z zamkiem miało powierzchnię ok. 17 hektarów). Podczas tegorocznych badań archeologicznych i prowadzonych równolegle poszukiwań zabytków za pomocą wykrywaczy metali, oprócz poszukiwaczy z „SZANSY” wsparli nas czynnie: pasjonaci historii ze Stowarzyszenie Historyczno - Archeologiczne Staszów, Stowarzyszenia Wspólne Dziedzictwo z Opatowa oraz koledzy Adam Bar i Bartłomiej Kakiet, którym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i udział w przedsięwzięciu. Podziękowania za dotychczasową współpracę przekazujemy oczywiście również drowi hab. Markowi Florkowi i studentom z UMCS w Lublinie, Trzy Epoki Monika Bajka - Pracownia Archeologiczna i Zbigniewowi Zybale .