Konferencja w Sejmie

Konferencja w Sejmie ''Obywatel a Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - aspekty prawne"

Wzięliśmy udział w bardzo ważnym wydarzeniu, dotyczącym zmiany restrykcyjnego prawa, regulującego zasady prowadzenia poszukiwań zabytków za pomocą wykrywaczy metali.   Podczas  konferencji w Sejmie ''Obywatel a Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - aspekty prawne" prelegenci przedstawili aktualne i projektowane zapisy ustawy, które często stanowią podstawę do nadużyć organów administracji i tym samym są opresyjne względem obywateli. Omówione również zostały przepisy wykluczające się i absurdalne. Miłym dla nas akcentem, podczas owocnego spotkania, było zaprezentowanie jednego z naszych sukcesów eksploracyjnych - skarbu srebrnych monet z Trójcy-Zawichostu - jako jednego z najbardziej spektakularnych odkryć zabytków w naszym kraju. Konferencja była kulminacją rozmów i negocjacji w sprawie zmian w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad nimi, które prowadził Polski Związek Eksploratorów. W konferencji, której gospodarzem był PZE, udział oprócz poszukiwaczy wzięli udział przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków oraz posłowie i senatorowie.