Sensacyjne odkrycie w Darominie

W położonym niedaleko Sandomierza Darominie odkryliśmy następną osadę wczesnośredniowieczną – dwór rycerski

Obiecaliśmy kilka tygodni temu, że przedstawimy Wam kolejne znaleziska Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej. Teraz mamy ogromną przyjemność tę obietnicę spełnić. W położonym niedaleko Sandomierza Darominie odkryliśmy następną osadę wczesnośredniowieczną – dwór rycerski. Zabytki, na jakie natrafiliśmy podczas prowadzonych poszukiwań za pomocą wykrywaczy metali, świadczą o dużym znaczeniu dawnej osady. Znaleźliśmy m.in. zabytki o charakterze elitarnym: ołowianą głowicę buławy – będącej nie tylko bronią, a przede wszystkim symbolem władzy wojskowej, ozdobne elementy ostrogi wykonane z brązu, w tym przedstawienie konika, będącą elementem zdobniczym ostrogi tzw. typu Lutomiersk - ostrogi takie noszone były przez elity rycerskie państwa wczesnopiastowskiego oraz wyjątkowe znalezisko, jaką jest ołowiana zawieszka ze schematycznym przedstawieniem postaci ludzkiej po jednej stronie i bliżej nieokreślonym znakiem/symbolem po stronie drugiej, być może będącą amuletem. Nie ma ona analogii wśród znanych z ziem polskich zabytków pradziejowych bądź średniowiecznych. Tajemniczy symbol jest jednak łudząco podobny do symboli przewijających się w wielu starożytnych kulturach np. w Grecji, Ameryce Południowej, ale także w kulturze berberyjskie oraz skandynawskiej (np. Gotów). Oprócz wspomnianych zabytków znaleźliśmy bogaty zbiór artefaktów z wczesnego średniowiecza, datowanych na XI i XII wiek. Oprócz fragmentów naczyń glinianych są to: monety, w tym denary Bolesława Śmiałego, srebrne, ołowiane i wykonane ze stopów miedzi ozdoby, krzyżyki ołowiane oraz z brązu, przedmioty codziennego użytku, takie jak noże, krzesiwa, ołowiane i żelazne powlekane brązem odważniki, militaria i elementy oporządzenia jeździeckiego. Część z nich, to importy z wczesnośredniowiecznej Rusi bądź terenów nadbałtyckich, w tym Skandynawii, lub też ich naśladownictwa. Znaleźliśmy ponadto zabytki pradziejowe, m.in. fragment siekierki miedzianej z epoki brązu, zapinkę i 2 denary z okresu rzymskiego. Więcej o naszych odkryciach możecie przeczytać w poniższym artykule.

https://tyna.info.pl/pl/738_sandomierz/816_wilczyce/201570_rewelacyjne-odkrycie-archeologiczne-niedaleko-sandomierza-foto-.html?fbclid=IwAR2N0S67q6mm3oMBG7hGYuK4QukEanctHV5qEQMfkf10nNCjqIi74rR7jqs

Zachęcamy również do przeczytania i obejrzenia poniższych materiałów: 
https://radio.lublin.pl/2023/03/daromin-podczas-badan-odkryto-zabytki-z-xi-i-xii-wieku/?fbclid=IwAR19Y5tn0f0i0qEis0k-bkgoF6RjgN6IKzYKgow4cP69QXDmW4vJC-pMQF0

https://kielce.tvp.pl/68536225/na-tropach-historii-w-darominie-poszukiwacze-znalezli-blisko-200-przedmiotow-z-xi-i-xii-wieku?fbclid=IwAR2wJFh0V6Y0cGVoAEN5Sru1Qz9c6NuAux_fh73NY3RuOYiU2Y86vrxN4Vc

https://www.heritagedaily.com/2023/03/medieval-artefacts-found-in-poland-from-possible-knights-court/146515?fbclid=IwAR1iAnKx1KMXi7WdehJClk3EflyBba_N9redBnDEqLLQMjSevX8kH675seY

https://www.thefirstnews.com/article/archaeologists-uncover-treasure-from-times-of-king-boleslaw-ii-37303?fbclid=IwAR2Io7AfkvDwCtbGpgeRFwMrQyiaOjxjgXWjvBaoBTovMoLfVr-ewrqK_hI