Z "SZANSĄ" aktywnie i kreatywnie

Realizując kolejny projekt ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej zapraszamy do udziału w wyjazdowym projekcie pt. „Z „SZANSĄ” aktywnie i kreatywnie”.

Podczas wydarzenia, jego uczestnicy będą mieli możliwość: nawiązania i poprawy relacji międzyludzkich i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Wezmą też udział w szkoleniu nordic walking. Po zajęciach teoretycznych, które przeprowadzi wykwalifikowany instruktor nordic walking, uczestnicy wydarzenia wyruszą na spacery w plenerze, gdzie będą doskonalili prawidłową technikę marszu na zróżnicowanym terenie. Oprócz wędrówek zostaną zrealizowane również warsztaty integracyjne dla uczestników wyjazdu, które pozwolą poprawić relacje międzyludzkie. Wolontariusze przedstawią także najważniejsze informacje dotyczące działalności LGD Ziemi Kraśnickiej i stowarzyszenia „SZANSA”. Ponadto zostanie zwrócona uwaga uczestników wyjazdu na konieczność poprawy świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Na zakończenie wyjazdu, wśród jego uczestników, zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, która podsumuje projekt i sprawdzi czy założone cele zostały osiągnięte. Zasady rekrutacji W projekcie weźmie udział 22. osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w wyjeździe drogą telefoniczną 5020031455. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Przewiduje się stworzenie listy rezerwowej.