Rozpoczynamy współpracę z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj został podpisany list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, a naszym stowarzyszeniem. 

Partnerska współpraca będzie obejmowała działania mające na celu m.in. ochronę dóbr kultury, upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, realizację projektów badawczych i publikacji ich rezultatów. Pierwsze owoce współpracy zostały zaprezentowane już dzisiaj, podczas konferencji prasowej. We wnętrzu zabytkowej baszty doszło do przekazania Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, przeszło 190 numizmatów znalezionych przez eksploratorów z "SZANSY". Najwięcej monet pochodzi z tzw. skarbu z Janikowa (187 szt.). To zbiór numizmatów z przełomu XVI i XVII-wieku, m.in. monety: Zygmunta III Wazy, szwedzkie, austriackie oraz szkockie. Szczególnie cennymi zabytkami, według archeologów, są zwłaszcza znalezione w tym roku w Gierlachowie, dwa XII-wieczne denary Bolesława Krzywoustego. W spotkaniu oprócz członków SZANSY i przedstawicieli mediów, wzięli udział: dyrektor sandomierskiego muzeum dr Dominik Kacper Płaza oraz dr Marek Florek z sandomierskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.

O wydarzeniu w mediach:

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/zabytkowe-monety-w-muzeum-okregowym-w-sandomierzu

https://m.radio.kielce.pl/pl/post-90278?fbclid=IwAR3qg-KE3QSFLTBbhcKebPMBN0Lo2jzB7sQzb2-VaYHqchjDEl_I84-AQ2A

https://kielce.tvp.pl/44103243/numizmaty-z-xvii-i-xii-wieku-trafily-do-sandomierskiego-muzeum?fbclid=IwAR0NZbpRj9TYtfJHHh_J2jqv1jphgWGVvAPD6DEdbdBcUglY55T3UgMVlxQ