Historia

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA” powstało w 2015 r. 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA” powstało w 2015 r. Narodziło się dzięki grupie osób, których połączyły wspólne pasje, idee, pomysły na działanie. Oferta Stowarzyszenia jest otwarta na środowiska społeczne, które chcą realizować zadania o różnorodnej tematyce. Atrakcyjność podejmowanych działań powoduje, iż zrzesza ono w swoich szeregach mieszkańców trzech województw łącznie 40 osób. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami lokalnych samorządów. W grudniu 2018 r. stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na realizacje projektów dla lokalnej społeczności. Nasze Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez ochronę środowiska i przyrody w regionie. Podtrzymuje i upowszechnia tradycje narodowe, a także postawę obywatelską, opartą na takich wartościach jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o historii Annopola i regionu oraz ochroną dziedzictwa narodowego. Propaguje działanie na rzecz kształtowania i rozwoju postaw prospołecznych, wśród mieszkańców Miasta i Gminy Annopol. Prowadzi też działalność naukowo-badawczą, edukacyjną i kulturalną. Promuje walory krajobrazowe i turystyczne regionu w celu utworzenia aktywnej turystyki pieszej i rowerowej. Przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym. Angażuje się w zadania o charakterze charytatywnym - wspiera swoim działaniem osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.