Powstanie Polski Związek Eksploratorów -spotkanie organizacyjne w Gnieźnie

Koleżanki i Koledzy Poszukiwacze !
W dniu 18 listopada 2017 roku w Gnieźnie, członkowie organizacji skupiających w swych szeregach poszukiwaczy i miłośników historii, zawarli porozumienie, którego celem jest skoordynowanie działań na rzecz poprawy sytuacji prawnej poszukiwaczy. Innymi zadaniami, jakie postawili sobie inicjatorzy spotkania są również: Ochrona prawna detektorystów, walka o poszanowanie swobód obywatelskich, kreowanie pozytywnego wizerunku polskiego detektoryzmu oraz zjednoczenie środowiska eksploracyjnego w Polsce w walce o osiągnięcie założonych celów. 

 

Uczestnicy spotkania utworzyli komitet organizacyjno–koordynacyjny oraz powołali tymczasowy zarząd PZE. 
Głównym zadaniem na dziś jest rejestracja Polskiego Związku Eksploratorów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zorganizowanie I zjazdu walnego, podczas którego dołączą kolejni członkowie związku oraz zostanie wybrany właściwy zarząd PZE.
Uczestnicy spotkania przyjęli statut związku, który zostanie opublikowany po dokonaniu niezbędnych korekt stylistycznych oraz ocenie prawnej.
Ze względu na nieuchronnie biegnący czas i zbliżający się termin wejścia w życie zmian w Ustawie o Ochronie Zabytków, organizatorzy spotkania zdecydowali się na okrojone konsultacje środowiskowe oraz ograniczony skład organizacyjny. 
Postanowiliśmy sobie zaufać i ze względów praktycznych ograniczyć do ustawowego minimum ilość stowarzyszeń rejestrujących związek w KRS do trzech. Za formalną siedzibę PZE obrano Muzeum Techniki i Machin Wojennych w Gnieźnie. 
Organizatorzy uchwalili, że członkiem PZE będą mogły być organizacje oraz osoby fizyczne, których cele oraz idee będą zbieżne z założeniami statutowymi związku.
Aby nie tracić czasu określiliśmy za najpilniejsze powołanie zespołów: medialno- wizerunkowego, prawnego, gospodarczo – finansowego, organizacyjnego, cyfryzacji oraz negocjacyjnego. 
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy jeszcze w stanie podać konkretnych osób, które będą odpowiedzialne za poszczególne zadania. Na tę chwilę wszelkie decyzje podejmujemy kolektywnie w gronie komitetu koordynacyjnego. Wszystkich chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy.
Każda para rąk przybliża nas do celu. W tej chwili szczególnie potrzebujemy prawników, dziennikarzy, finansistów, grafików komputerowych, informatyków, osoby wpływowe oraz opiniotwórcze. Nie rościmy sobie praw do wyłączności więc osoby niechętne inicjatywie, mające wizję innej drogi do założonych przez nas celów, prosimy o życzliwą neutralność. Jeżeli powstaną inne inicjatywy tego typu jesteśmy otwarci na współpracę.
KOK – PZE

https://www.facebook.com/Polski-Zwi%C4%85zek-Eksplorator%C3%B3w-1724123507612175/

Przedstawiciele SZANSY wzięli udział w założycielskim zjeździe Polskiego Związku Eksploratorów w Gnieźnie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób, reprezentujących ponad dwadzieścia stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. Szczegółowe informacje i zdjęcia znajdą Państwo w linku: 
http://informacjelokalne.pl/spoleczenstwo/item/7398-historyczne-wydarzenie-polski-zwi%C4%85zek-eksplorator%C3%B3w-powo%C5%82any